Personas

Tovejs udvikler og hjælper med at implementere personas. Gerne sammen med jer og jeres brugere.

Personas er fiktive brugere, der kan fungere som brugernes stedfortrædere i udviklings- eller innovationsprocesser. De gør brugerne nærværende og levende for udviklerne og kan samtidig afspejle, at brugere er forskellige og har uens forudsætninger, behov og mål.

Personas kan bruges i mange sammenhænge. Fx i forbindelse med e-læring, app-udvikling, markedsføring og servicedesign. Læs mere her:

Afsæt i data

Tovejs udvikler solide og valide personas, der er baseret på viden frem for anekdoter og fornemmelser.

Det sker på baggrund af data. Typisk en kombination af kvantitativ og kvalitativ data, der er indsamlet og produceret på systematisk vis.

Det kan være data, som allerede eksisterer, eller data, som bliver produceret til lejligheden med metoder som spørgeskemaerfokusgrupper, interviews, observation eller mobiletnografi.

Realistiske personas

Tovejs’ speciale er co-designede personas. Dvs. personas, som bliver udviklet i samarbejde mellem brugerne, udviklerne og en personakonsulent.

For det første er brugerne med til at kvalitetssikre de personas, der udvikles. Brugerne bidrager med deres viden og hverdagserfaringer og kan sikre, at personaerne fremstår realistiske og troværdige.

Dermed løser fremgangsmåden én gængs udfordring ved personametoden. Det skrev jeg om i indlægget Hvordan skaber man personas, der er både repræsentative og troværdige?

Personas, som bliver brugt

Ved også at inddrage udviklerne (som er dem, som skal bruge personas i deres arbejde) i arbejdet med at skabe personas, får udviklerne førstehåndskendskab til personaerne.

Det gør det nemmere for udviklerne at tage personaerne i brug efterfølgende, og det fremmer sandsynligheden for, at de fremstillede personas faktisk bliver brugt.

At sikre, at personaerne bliver brugt i organisationen, er en anden klassisk udfordring ved personametoden, som Tovejs’ fremgangsmåde løser.

Læs også: Sådan får du personas til at leve i organisationen.

Se et eksempel

Mød 5 specialestuderende personas fremstillet af Charlotte Albrechtsen og læs mere om processen bag:

Interesseret?

Tovejs udvikler gerne personas for din organisation. Det kan være kundepersonas, medlemspersonas eller brugerpersonas.

Kontakt Tovejs for at høre mere.