Metodekompasset

Metodekompasset er en model udviklet af Charlotte Albrechtsen, Tovejs. Det

  • giver et overblik over metoder til brugerinddragelse.
  • tilbyder et systematisk afsæt for metodevalget.

Se en præsentation af Metodekompasset:

Der er mange brugerinddragende metoder at vælge imellem – også flere, end man måske tror. Den mangfoldighed bliver synlig med Metodekompasset.

Når du kender Metodekompasset, bliver lettere for dig at vælge den eller de metoder, der passer til dit formål med brugerinddragelsen og de ressourcer, du har til rådighed.

Fire poler

Metodekompasset har (ligesom et kompas) fire poler. De hedder: indsigt, idéudvikling, dokumenteret og ad hoc.

Metodekompasset er udviklet af Charlotte Albrechtsen, Tovejs.

Du kan skabe brugerindsigt på en dokumenterende måde med metoder som fokusgrupper, interviews, mobile probesspørgeskemaer og observation.

Med en guerillametode som pop-up brugertests kan du producere brugerindsigt ad hoc.

Vil du udvikle ideer med en dokumenterende tilgang? Så kan du bruge metoder som workshopspersonas og designspil.

Ad hoc-idéudvikling sker med metoder som tænkeskrivning, ét-minut-metoden, quick ‘n’ dirty personaudvikling og feedback.