Skal det være den unge, den erfarne eller den lokalkendte, som skal inddrage brugerne?

Den unge, den erfarne eller den virkelig lokalkendte. Hvem i teamet skal inddrage brugerne?

Vil I afklare, hvem i teamet, der skal stå for en aktivitet med brugere? Så skal I overveje, hvad I vil opnå med aktiviteten.

Opdateret 30. november 2018

Du og dit team har designet en aktivitet, hvor I vil inddrage brugere. Forberedelserne er overstået, og nu mangler I bare at gennemføre aktiviteten. Hvem i teamet skal stå for det?

  • Den med mest erfaring?
  • Den, som er bedst til at få folk til at tale?
  • Den, som minder mest om brugerne med hensyn til køn, alder, bopæl eller andet?

For at afklare det skal I overveje, hvilket udbytte, I ønsker jer af aktiviteten.

Er det fx vigtigt for jer at få data af høj kvalitet, eller er det vigtigt, at have en behagelig og afslappet dialog med brugerne?

Lad mig give to eksempler på, hvem det kan være i forskellige situationer:

Eksempel 1: Studerende inddrager studerende

Da jeg var digital redaktør på Aarhus Universitet, ville mit team og jeg teste en række online guidede ture til Studypedia.

Testene skulle foregå som pop-up-brugertest på Statsbiblioteket i Aarhus, hvor mange af Studypedias eksisterende og potentielle brugere færdes. Midt i en eksamensperiode, i øvrigt.

Pop-up-metoden er nærmere beskrevet i indlægget Stik fingeren i jorden med en pop-up-brugertest.

To formål

Testen havde to formål.

Dels ønskede vi at få feedback på de guidede ture, som vi kunne bruge i det videre arbejde.

Og dels ville vi gerne gøre opmærksom på det nye tiltag og på Studypedias eksistens. I den forbindelse var det vigtigt for os skabe en god og positiv kontakt til de forbipasserende studerende.

Studerende kunne sikre rette udbytte

Udbyttet skulle være, at de studerende oplevede Studypedia som relevant og tilgængelig. Det indtryk skulle pop-up-standen skabe her og nu, og det indtryk skulle de afprøvede guidede ture skabe fremover.

Vi vurderede, at teamets to studentermedhjælpere var de bedste til at sikre det bedste her-og-nu-udbytte af indsatsen.

Som studerende kunne de etablere ligeværdige, afslappede og ikke-præstationsorienterede dialoger med Statsbibliotekets besøgende. Meget bedre end jeg selv, som var jævnaldrende med mange undervisere, ville kunne gøre det.

Eksempel 2: Børn inddrager voksne

Lokalrådet i landsbyen Rudme står i spidsen for at skabe en plan for, hvordan området kan udvikle sig fremover. Det arbejde vil de gerne invitere beboerne med ind i. Med min hjælp.

Formålet er at skabe en udviklingsplan, der afspejler ønsker og tanker hos en bred gruppe.

Udbyttet skal være input til planen skabt gennem en involverende proces, som er med til at styrke fællesskabet i landsbyen.

Mini-antropologer for en dag

For at involvere mange i arbejdet med udviklingsplanen allierede vi os med landsbyens friskole.

Børnene i skolens ældste klasser blev bedt om at være mini-antropologer for en dag og sammen med voksne skabe viden om, hvorfor folk har valgt at bo i Rudme, hvordan de bruger området, og hvordan de ser landsbyens fremtid.

Se også indlægget Borgernes indspil former landsbyens fremtid.

Taget alvorligt som medborgere

Børnene spillede altså en central rolle ved inddrage landsbyens voksne i at producere data.

Det resulterede i data, som måske ikke var af allerhøjeste kvalitet, for børnene havde absolut ingen erfaring med at udføre kvalitative undersøgelser. Men det gav brugbar data, som ca. 30 borgere havde bidraget til at skabe.

Fremgangsmåden betød også i, at børnene (og deres forældre) oplevede at blive taget alvorligt som medborgere, og at alle uanset alder kan bidrage til lokaludvikling.

Måske vil de kunne genkende ideer og formuleringer, de selv er kommet med, i lokaludviklingsplanen, når den engang er klar?

Del af undersøgelsesdesignet

I mit eksempel fra Rudme er børnene som inddragende part en uadskillelig del af undersøgelsesdesignet.

Hvis de ikke havde medvirket, ville undersøgelsesdesignet ikke have fungeret. Så havde jeg måttet lave et nyt.

I eksempel med pop-up-brugertesten ville undersøgelsesdesignet have fungeret også med andre inddragende parter. Men det markedsføringsmæssige udbytte ville formentlig have været ringere.

Hav fokus på, hvad I vil opnå

I de to eksempler, jeg har givet, har børn og unge stået for brugerinddragelsen.

I andre situationer vil jeg måske vælge, at mere modne og erfarne personer skal inddrage brugerne.

Det kommer an på undersøgelsesdesignet og på, hvem jeg vurderer, bedst kan inddrage på en måde, så det ønskede udbytte opnås.

Derfor bliver mit bedste råd til dig og dit team at have fokus på, hvad I vil opnå med inddragelsen, når I skal vurdere, hvem der skal udføre jeres næste brugerinddragende aktivitet.

Foto: stephan-roehl.de.


Om Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *