Hverdagens eksperters viden kan bringes i spil med et spil til idéudvikling.

Derfor kan et spil fremme idéudvikling

Hverdagens eksperter har viden, som er guld værd, når services og produkter skal udvikles. Den kan bringes i spil med et spil til idéudvikling.

I en innovations- eller udviklingsproces giver det god mening at inddrage hverdagens eksperter. De kan være medarbejdere, brugere og kunder.

De er hverdagseksperter, fordi de har erfaring med de produkter og tjenester, som skal nytænkes, eller fordi de på egen krop har oplevet de udfordringer, der skal løses.

Deres viden kan være guld værd i en innovationsproces. Hvis den da kan bringes i spil.

Det er bare ikke altid så ligetil.

‘Plejer’ spøger

Det hører jeg fra folk i mit netværk arbejder med innovation, og som af og til holder idéudviklingsworkshops med hverdagseksperter:

“De kunne ikke rigtig lægge ‘plejer’ fra sig,” sagde en projektkonsulent om medarbejdere i sundhedsvæsenet.

“Det der med at tænke nyt var op ad bakke,” sagde en product manager om medarbejdere i en ingeniørvirksomhed.

“De havde svært ved at forholde sig til noget ikke-eksisterende,” sagde udvikleren af en app om appens potentielle brugere inden for hospitalsområdet.

Udforske frem for vurdere

Mange mennesker har svært ved at tænke ud over det eksisterende og betragter normer som ufravigelige.

Det gør dem tit til gode, driftsikre medarbejdere. Men er ikke en fordel, når de deltagere i sammenhænge, hvor formålet er at få ideer til nye produkter og services.

Det betyder ikke, at de ikke kan deltage i idéudvikling. Det betyder, at vi ændre rammen. Betone, at idéudviklingen ikke handler om at vurdere ideers holdbarhed i mødet med hverdagen, men i stedet om at udforske, hvor ideerne kan føre os hen.

Spil ændrer rammen

En måde at ændre rammen på er ved at bruge et spil. For når vi leger eller spiller, gælder andre regler end hverdagens.

Hvordan spil ændrer rammen, beskriver ekspert i leg og læring, Mathias Poulsen, meget fint i sin kronik “Leg når det er svært”:

“Legen forbinder os til en mere fantasifuld tilstand, hvor vi ikke er begrænset af vaner, traditioner og konventioner og derfor har nemmere ved at bruge vores kreativitet til at forestille os, hvordan verden også kunne se ud.”

Spil til idéudvikling

Spillets evne til at ændre rammen benytter jeg mig af i mit dialogspil til idéudvikling.

Spillet er designet til at blive brugt i en afgrænset kontekst, fx en organisation eller et lokalområde.

Det er ikke særlig avanceret. Man kan hverken vinde eller tabe, man kan ikke få point, og man kan ikke miste liv.

Alligevel er spil-effekten tydelig i deltagernes tilgang til aktiviteten og i deres engagement. De leger, og imens glemmer de hverdagens begrænsninger.

Få inspiration

Vil du læse mere om, hvordan du kan bruge spil i innovations- og udviklingsprocesser? Så er her nogle steder at hente inspiration:


Om Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *