Liberty-plejesengen på TWIC 2015, en messe for sundheds- og velfærdsteknologi

Sundhed, velfærd og den dobbelte brugergruppe

Når man arbejder med brugerinddragelse i forbindelse med sundhed og velfærd, har man at gøre med en dobbelt brugergruppe: slutbrugere og plejere.

I september besøgte jeg fagmessen TWIC 2015. En nystartet messen med fokus på “teknologi, wellfare, innovation og care” – deraf navnet.

Her udstillede kommuner, private virksomheder og andre aktører bud på, hvordan plejen og behandlingen af ældre og handicappede kan forbedres.

Udvikling på dagsordenen

For forbedring og udvikling er i høj grad på dagsordenen inden for sundheds- og velfærdsområdet. Her gør kombinationen af ældreboomet og pressede budgetter det nødvendigt at nytænke eksisterende services og skabe helt nye produkter og løsninger.

I den forbindelse er brugerinddragelse helt centralt. I nogle tilfælde endda obligatorisk i henhold til Serviceloven.

Den dobbelte brugergruppe

Når man arbejder med brugerinddragelse inden for sundheds- og velfærdsområdet, står man over for særlige metodiske udfordringer.

En af dem er, at man må operere med en dobbelt brugergruppe:

  1. Slutbrugerne. De mennesker, som har behov for pleje, hjælp og behandling.
  2. Sekundære brugere. Plejere og andet fagpersonale, der hjælper, støtter og behandler slutbrugerne på forskellig vis.

For at skabe optimale løsninger, skal begge grupper inddrages i udviklingsprocessen.

Lad mig give et eksempel på det.

Case: Liberty Bed

Hos Liberty Care Company har med udviklet en plejeseng med baggrund i feedback fra både slutbrugere og sekundære brugere.

“Vores viden om slutbrugerne betød, at vi designede et betjeningspanel på sengen, som er så intuitivt som muligt at bruge. Vi har at gøre med en brugergruppe, som  ikke er fortrolige med ny teknologi som  smartphones og tablets,” fortæller direktør Erik Langelund fra Liberty Care Company.

“I første omgang skabte vi sengen, så den kunne bruges i private hjem. Men efter dialoger med plejepersonale blev det klart, at den er mindst lige så anvendelig på plejecentre og andre institutioner. Derfor indlagde vi en hæve-sænke-funktion, så sengen lever op til offentlige krav på området.”


Om Charlotte Albrechtsen

Ph.d. og ejer af Tovejs.dk. Har arbejdet med brugerindsigt siden 2002.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *